Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng: C(r) + CO2(k)  ( right

Cho cân bằng: C(r) + CO2(k)  ( right

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng: C(r) + CO2(k)  ( rightleftarrows ) 2CO(k). Ở 550oC, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 2.10-3. Người ta cho 0,2 mol C và 1 mol CO2 vào bình kín dung tích 22,4 lít (không chứa không khí). Nâng dần nhiệt độ trong bình lên đến 550oC và giữ nhiệt độ đó để cho cân bằng được thiết lập. Số mol CO trong bình là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

           C(r) + CO2(k) ( rightleftarrows ) 2CO(k)

Bđ       0,2     1/22,4           0         M

Pứ                    x                2x        M

CB              1/22,4 - x         2x       M

 ( to {K_c} = frac{{{{left[ {CO} right]}^2}}}{{left[ {C{O_2}} right]}} = frac{{{{(2x)}^2}}}{{(frac{1}{{22,4}} - x)}} = {2.10^{ - 3}})

=> x = 4,45.10-3 M

=> nCO = 2x.22,4 = 0,2 mol

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn