Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng hóa học:  2NO<sub>2</sub>(nâu đỏ)

Cho cân bằng hóa học:  2NO<sub>2</sub>(nâu đỏ)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng hóa học:

 2NO2(nâu đỏ) rightleftharpoons N2O4 (khí không màu)             ; ΔH = -61,5 kJ.

Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào bình đựng nước đá thì:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhúng vào nước đá => ↓ nhiệt độ.

Vì phản ứng thuận có ΔH < 0 ( tỏa nhiệt )

=> Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn