Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cân bằng hóa học: a A + b B  

Cho cân bằng hóa học: a A + b B  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng hóa học: a A + b B   rightleftharpoons  pC + q D. Ở 1050C, số mol chất D là x mol; ở 180oC, số mol chất D là y mol. Biết x > y, (a + b) > (p + q), các chất trong cân bằng trên đều ở thể khí. Kết luận nào sau đây đúng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn