Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng hóa học N2 (khí) + 3H2(kh

Cho cân bằng hóa học N2 (khí) + 3H2(kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng hóa học N2 (khí) + 3H2(khí) ( rightleftarrows ) 2NH3(khí). Khi nhiệt độ tăng thì tỷ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khối lượng 2 vế là như nhau nên khi tỉ khối giảm tức là số mol tăng.

=> CB chuyển dịch theo chiều nghịch => Chiều nghịch là chiều thu nhiệt

=> phản ứng thuận tỏa nhiệt

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn