Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng hóa học:        N<sub>2</sub> (k) + 3H<sub>2</s

Cho cân bằng hóa học:        N<sub>2</sub> (k) + 3H<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng hóa học:        N2 (k) + 3H2 (k) ⇌ 2NH3 (k)    ∆H < 0

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng điều chế amoniac => tăng áp suất của hệ phản ứng vì số mol khí ở vế phải ít hơn nên khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động => về bên tạo ra ít số mol khí hơn => C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn