Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng hóa học: N<sub>2</sub>  (k) + 3H<sub>2</sub>  (

Cho cân bằng hóa học: N<sub>2</sub>  (k) + 3H<sub>2</sub>  (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng hóa học: N2  (k) + 3H2  (k) rightleftharpoons 2NH3  (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn