Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng trong bình kín : CO<sub>(k)</sub> + H<sub>2</s

Cho cân bằng trong bình kín : CO<sub>(k)</sub> + H<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng trong bình kín :

CO(k) + H2O(k) CO2(k) + H2(k)  DH < 0

Trong các yếu tố : (1) tăng nhiệt độ ; (2) thêm một lượng hơi nước ; (3) thêm một lượng H2 ; (4) tăng áp suất chung của hệ ; (5) thêm chất xúc tác.

Dãy gồm các yếu tố làm thay đổi cân bằng của hệ là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do số mol các chất khí 2 vế bằng nhau => sự thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cân băng.

Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng mà chỉ làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn