Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:                          

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:                          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:                             

 CO (k) + H2O (k) dpi{100} rightleftharpoons CO2 (k) + H2 (k)      ΔH < 0

Trong các yếu tố:

(1) tăng nhiệt độ;

(2) thêm một lượng hơi nước;

(3) thêm một lượng H2;

(4) tăng áp suất chung của hệ;

(5) dùng chất xúc tác.

  Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn