Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng un có 5 số hạng trong đó u1 + u3 = 28

Cho cấp số cộng un có 5 số hạng trong đó u1 + u3 = 28

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) có 5 số hạng, trong đó ({u_1} + {u_3} = 28,,,{u_3} + {u_5} = 40). Tìm CSC đó.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(left{ begin{array}{l}{u_1} + {u_3} = 28\{u_3} + {u_5} = 40end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2{u_2} = 28\2{u_4} = 40end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{u_2} = 14\{u_4} = 20end{array} right.)

( Rightarrow d = dfrac{{{u_4} - {u_2}}}{{4 - 2}} = dfrac{{20 - 14}}{2} = 3 Rightarrow {u_1} = {u_2} - d = 14 - 3 = 11).

Vậy CSC cần tìm là: ( div ,,11,,,14,,,17,,,20,,,23,,,26).

Ý kiến của bạn