Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng un có u1 = 19 và d =  - 2 Tìm số hạng

Cho cấp số cộng un có u1 = 19 và d =  - 2 Tìm số hạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) có ({u_1} = 19) và (d =  - 2). Tìm số hạng tổng quát ({u_n}).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng có số hạng đầu ({u_1}), công sai (d) là ({u_n} = {u_1} + left( {n - 1} right)d) .

Giải chi tiết:

Ta có: ({u_n} = {u_1} + left( {n - 1} right)d = 19 + left( {n - 1} right)left( { - 2} right) =  - 2n + 21).

Chọn C.

Ý kiến của bạn