Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng un có u2 = 8u5 = 17 Công sai d bằng d

Cho cấp số cộng un có u2 = 8u5 = 17 Công sai d bằng d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)) có ({u_2} = 8;,,{u_5} = 17). Công sai (d) bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng có số hạng đầu ({u_1}), công sai (d) là ({u_n} = {u_1} + left( {n - 1} right)d) .

Giải chi tiết:

Ta có: ({u_5} = {u_2} + 3d Rightarrow 17 = 8 + 3d Rightarrow d = 3).

Chọn C.

Ý kiến của bạn