Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng un div 2 - 3 Hãy xác định số hạng thứ

Cho cấp số cộng un div 2 - 3 Hãy xác định số hạng thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right),, div ,,2, - 3,...) Hãy xác định số hạng thứ 12, thứ 15 và tính ({S_{30}}).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có (d =  - 3 - 2 =  - 5).

( Rightarrow SHTQ:,,{u_n} = 2 + left( {n - 1} right)left( { - 5} right) =  - 5n + 7).

(begin{array}{l} Rightarrow {u_{12}} =  - 5.12 + 7 =  - 53\,,,,,,{u_{15}} =  - 5.15 + 7 =  - 68end{array})

({S_{30}} = dfrac{{left( {2{u_1} + 29d} right).30}}{2} = dfrac{{left( {2.2 + 29.left( { - 5} right)} right).30}}{2} =  - 2115).

Ý kiến của bạn