Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số nhân un với u1 = 3 và công bội q = 4 Giá t

Cho cấp số nhân un với u1 = 3 và công bội q = 4 Giá t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} right)) với ({u_1} = 3) và công bội (q = 4). Giá trị của ({u_2}) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cấp số nhân (left( {{u_n}} right)) có số hạng đầu ({u_1}) và công bội (q) thì có số hạng thứ (n) là ({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}})

Giải chi tiết:

Ta có ({u_2} = {u_1}.q = 3.4 = 12)

Chọn C.

Ý kiến của bạn