Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấu hình electron của nguyên tử N là 1s22s22p3 Công

Cho cấu hình electron của nguyên tử N là 1s22s22p3 Công

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấu hình electron của nguyên tử N là 1s22s22p3. Công thức cấu tạo của phân tử N2 là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thiếu bao nhiêu electron để đạt cấu hình khí hiếm → đưa bấy nhiêu electron vào góp chung.


Mỗi cặp electron dùng chung tạo thành 1 liên kết (biểu diễn bằng một dấu gạch ngang).

Giải chi tiết:

Nguyên tử N có 5e lớp ngoài cùng ⟹ Mỗi nguyên tử N thiếu 3e để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

⟹ Mỗi nguyên tử N đưa ra 3e dùng chung ⟹ Công thức electron:

 

⟹ Công thức cấu tạo: N ≡ N.

Đáp án C

Ý kiến của bạn