Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

      (X): 1s22s22p6.                   (Y): 1s22s22p63s2.                 (Z): 1s22s22p3.                       (T): 1s22s22p63s23p3.

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

      


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(X): 1s22s22p6. => Ne   

(Y): 1s22s22p63s2. => Mg

(Z): 1s22s22p3.      => F

(T): 1s22s22p63s23p3. => P

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn