Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn được F1 có 3 loại kiểu hìn

 Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn được F1 có 3 loại kiểu hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong các phát biểu sau đây

(1) Ở F1 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

(2) Trong số cây hoa trắng ở F1, cây có kiểu gen dị hợp là 5/6

(3) Cho 1 cây hoa trắng ở F1 tự thụ phấn, xác suất thu được cây hoa trắng đồng hợp lặn là 1/4.

(4) Màu sắc hoa do 2 gen alen tác động theo kiểu át chế trội quy định

.Có bao nhiêu câu đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:Hoa trắng tự thụ phấn được F1 có 3 kiểu hình và hoa trắng chiếm 75%

Suy ra, màu hoa được qui định theo kiểu tương tác ác chế trội 12:3:1

(1)-sai, có 6 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

(2)- đúng.

(3)-sai, không thể tạo ra cây hoa trắng đồng hợp lặn.

(4)-sai, màu sắc hoa do sự tương tác giữa 2 gen không alen qui định.

Trong đó gen này át chế sự biểu hiện của gen khác.

Chọn đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn