Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho cây hoa đỏ, quả tròn  lai với cây  hoa trắng, quả dài, n

Cho cây hoa đỏ, quả tròn  lai với cây  hoa trắng, quả dài, n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cây hoa đỏ, quả tròn  lai với cây  hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau : 1/4 cây hoa đỏ, quả tròn : 1/4 cây hoa đỏ, quả dài : 1/4 cây hoa trắng, quả tròn : 1/4 cây hoa trắng, quả dài . Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P: Aa,Bb  x  aa,bb → F1: 1/4 Aa,Bb : 1/4 Aa,bb : 1/4 aa,Bb : 1/4 aa,bb.

→ các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau (phân li độc lập) hoặc các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể có hoán vị gen 50% → chưa thể rút ra được kết luận chính xác về việc các gen khác alen có nằm trên cùng một NST hay trên hai NST khác nhau.

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn