Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây

Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu lấy tất cả các cây hoa hồng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cây hoa hồng có kiểu gen 2Aabb: 1AAbb giao phấn ta có: (2A:1a)x(2A: 1a)bb= 8A-bb: 1aabb

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn