Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho CH<sub>3</sub>OH tác dụng với CO dư để điều chế axit axe

Cho CH<sub>3</sub>OH tác dụng với CO dư để điều chế axit axe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho CH3OH tác dụng với CO dư để điều chế axit axetic. Phản ứng xong thu được hỗn hợp chất lỏng gồm axit và ancol dư có M = 53. Hiệu suất phản ứng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét 1 mol ancol và hiệu suất phản ứng là h

        CH3OH + CO -> CH3COOH

Bđ       1 mol

Pứ        h          ->          h

Cb       (1-h)                  h

=> mhh sau = 60h + 32(1 – h) = 53.(1 – h + h)

=> h = 75%

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn