Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho chu trình sinh địa hóa của các nguyên tố cacbon. Các nh

Cho chu trình sinh địa hóa của các nguyên tố cacbon. Các nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho chu trình sinh địa hóa của các nguyên tố cacbon.

Các nhận xét dưới đây về các hoạt động của chu trình cacbon trong hệ sinh thái:

 

(1) Toàn bộ các nguyên tử cacbon được tuần hoàn và không bị thoát khỏi chu trình.

(2) Trong nhiều trường hợp, chu trình cacbon bị ngừng lại do sinh vật sản xuất của quần xã bị thiếu cacbon.

(3) Việc đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch góp phần làm axit hóa đại dương và làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

(4) Trong mỗi bậc dinh dưỡng, cacbon trong các hợp chất hữu cơ đều được chuyển một phần thành cacbon vô cơ.

Số nhận xét không chính xác là?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhận xét không chính xác là : (1) (2)

1 sai, có 1 phần C đi vào khoáng thạch

2 sai, sinh vật sản suất – thực vật không bao giờ thiếu C vì lượng C trong khí quyển có thể cung cấp đủ lượng C cho cây

3. Đúng vì CO  có thể hòa tan trong nước => axit hóa

4. Đúng , sinh vật thực hiện quá trình hô hấp => CO2

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn