Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho chuỗi phản ứng sau: X

Cho chuỗi phản ứng sau: X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho chuỗi phản ứng sau:

X overset{HCl}{rightarrow} Y overset{NaOH}{rightarrow} X

. Chất nào sau đây ph̀ù hợp:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sơ đồ đúng : C6H5NH2(X)  C6H5NH3Cl(Y)  C6H5NH2(X)

Chọn B. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn