Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho chuỗi thức ăn:    Cỏ→ Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn

Cho chuỗi thức ăn:    Cỏ→ Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho chuỗi thức ăn:    Cỏ→ Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn hổ mang →Đại bàng.    Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét chuỗi thức ăn 

Cỏ→ Sâu(SVTT bậc 1) → Ngóe sọc(SVTT bậc 2)  → Chuột đồng(SVTT bậc 3)  → Rắn hổ mang (SVTT bậc 4) →Đại bàng(SVTT bậc 5) 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn