Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cơ thể có 5 cặp gen dị hợp phân li độc lập với cơ thể cù

Cho cơ thể có 5 cặp gen dị hợp phân li độc lập với cơ thể cù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cơ thể có 5 cặp gen dị hợp phân li độc lập với cơ thể cùng loài mang 2 cặp gen dị hợp , 3 cặp gen đồng hợp tương ứng 3 cặp gen kia. Số kiểu gen và kiểu hình tối đa ở thế hệ lai là bao nhiêu , biết 1 gen qui định 1 tính trạng, gen trội lặn hoàn toàn :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét dị hợp x dị hợp

→ đời con 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình

Xét dị hợp x đồng hợp

Để có được số kiểu hình tối đa ở đời con, kiểu gen đồng hợp đem lai phải là đồng hợp lặn

→ đời con sẽ có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình

Phép lai : (5 cặp dị hợp) x (2 cặp dị hợp, 3 cặp đồng hợp)

Vậy   số kiểu gen tối đa là : 32 x 23 = 72

số kiểu hình tối đa là : 25 = 32

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn