Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái

Cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám, mắt đỏ thuần chủng đượcF1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám, mắt đỏ, 20% conđực thân xám, mắt đỏ, 20% con đực thân đen, mắt trắng, 5% con đực thân xám, mắt trắng, 5% con đực thânđen, mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Phép lai này chịu sự chi phối của các quy luật

(1) Di truyền trội lặn hoàn toàn                              (2) Gen nằm trên NST X, di truyền chéo.

(3) Liên kết gen không hoàn toàn.                         (4)  Gen nằm trên NST Y, di truyền thẳng.

Phương án đúng:                        

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 đồng hình, không xuất hiện KH khác bố mẹ nên các tính trạng di truyền trội lặn hoàn toàn (1)

Tỷ lệ kiểu hình giữa 2 giới là khác nhau => gen nằm trên NST giới tính, cả 2 giới đều có 2 loại KH => gen nằm trên NST X (2)

TỶ lệ các loại kiểu hình khác nhau => có sự hoán vị gen (3)

Đap án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn