Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho con đực thân đen thuần chủng lai với con cái thân xám th

Cho con đực thân đen thuần chủng lai với con cái thân xám th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho con đực thân đen thuần chủng lai với con cái thân xám thuần chủng thì F1 đồng loạt thân xám. Ngược lại, khi cho con đực thân xám thuần chủng lai với con cái thân đen thuần chủng thì F1 đồng loạt thân đen. Nếu cho cấc cá thể thân đen giao phối tự do thì kiểu hình đời con sẽ như thế nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Ptc: đực đen x cái xám → F1: 100% xám.

- Ptc: đực xám x cái đen → F1: 100% đen.

→ tính trang do gen tế bào chất quy định.

- đực đen x cái đen → con 100% thân đen.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn