Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho con lắc đao động điều hòa biết rằng cứ mỗi phút nó thực

Cho con lắc đao động điều hòa biết rằng cứ mỗi phút nó thực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho con lắc đao động điều hòa biết rằng cứ mỗi phút nó thực hiện được 360 dao động toàn phần. Tần số dao động là        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B.

Một phút thực hiện 360 dao động : 

Tần số của dao động là : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn