Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng v

Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với ∆l là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng. Chỉ ra công thức đúng về chu kỳ dao động.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D.

Ta có : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn