Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4<

Cho dãy các chất: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4, Fe2(SO4)3, CaCO3. Số chất bị oxi hóa bởi dung dịch HNO3 đặc, nóng giải phóng khí là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất : S ; Fe(OH)2 ; FeSO4 ; P ; Fe3O4

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn