Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các kim loại: Cu, Zn, Ni, Ba, Mg, Ag. Số kim loa

Cho dãy các kim loại: Cu, Zn, Ni, Ba, Mg, Ag. Số kim loa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các kim loại: Cu, Zn, Ni, Ba, Mg, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào dãy điện hóa kim loại : Cu , Zn , Ni , Mg , Ba

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn