Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho đa thức A = x^4 - 4x^3 + x - 3x^2 + 1 Tính giá trị

Cho đa thức A = x^4 - 4x^3 + x - 3x^2 + 1 Tính giá trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho đa thức (A = {x^4} - 4{x^3} + x - 3{x^2} + 1.) Tính giá trị của (A) tại (x =  - 2.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay giá trị của biến vào biểu thức và thực hiện phép tính

Giải chi tiết:

Thay (x =  - 2) vào biểu thức (A), ta có

(A = {left( { - 2} right)^4} - 4.{left( { - 2} right)^3} + left( { - 2} right) - 3.{left( { - 2} right)^2} + 1)

( = 16 + 32 - 2 - 12 + 1 = 35)

Vậy với (x =  - 2) thì (A = 35.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn