Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy biến đổi hoá học sau :

Cho dãy biến đổi hoá học sau :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy biến đổi hoá học sau :

 Điều nhận định nào sau đây đúng:

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn