Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy biến hoá:        X  →  Y  →  Z  →   T  → Na<sub>2</s

Cho dãy biến hoá:        X  →  Y  →  Z  →   T  → Na<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy biến hoá:        X  →  Y  →  Z  →   T  → Na2SO4.

Các chất X, Y, Z, T có thể là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn