Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol an

Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol an

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn