Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, H2N–CH<sub

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, H2N–CH<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, H2N–CH2–COOH, CH2=CH–CH=CH2, CH2=CH2. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện tham gia phản ứng trùng hợp là : các chất có liên kết  bội kém bền hoặc vòng kém bền

CH2=CHCl , CH2=CH–CH=CH2, CH2=CH2.

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn