Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất: CH<sub>4</sub>; C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>

Cho dãy các chất: CH<sub>4</sub>; C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: CH4; C2H2; C2H4; C2H5OH; CH2=CH-COOH; C6H5NH2 (anilin); C6H5OH (phenol); C6H6 (benzen); CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 6 chất : C2H2 ; C2H4  ; CH2=CH-COOH ; C6H5NH2 ; C6H5OH ; CH3CHO

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn