Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất: etan, ancol etylic, axit axetic, etyl axet

Cho dãy các chất: etan, ancol etylic, axit axetic, etyl axet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: etan, ancol etylic, axit axetic, etyl axetat. Chất trong dãy có nhiệt độ sôi cao nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất có M tương đương nhau . Xét đếu khả năng tạo liên kết H liên phân tử của các chất : axit > ancol > este > hidrocacbon

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn