Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất: etilen, stiren,axit acrilic, andehit axeti

Cho dãy các chất: etilen, stiren,axit acrilic, andehit axeti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: etilen, stiren,axit acrilic, andehit axetic , etan. Số chất làm mất màu dung dịchnước brom ở điều kiện thường là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trừ etan

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn