Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl<s

Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là :    


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất thỏa mãn là: FeCl2 , CuSO4

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn