Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất : m-CH<sub>3</sub>COOC<sub>6</sub>H<sub>4</

Cho dãy các chất : m-CH<sub>3</sub>COOC<sub>6</sub>H<sub>4</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất : m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; CH3NH3NO3

Có bao nhiêu chất kể trên thỏa mãn điều kiện: một mol chất đó phản ứng tối đa 2 mol NaOH


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : D

Các chất thỏa mãn là : m-CH3COOC6H4CH3 ; ClH3NCH2COONH4 ; p-C6H4(OH)2

=> Có 3 chất thỏa mãn

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn