Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xen

Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, glyxylalanin, tơ nilon-6,6. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit l̀à : 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có 6 chất bị thủy phân trong môi trường axit là metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, Glyxylalanin và tơ nilon-6,6.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn