Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit  fomic, ancol ben

Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit  fomic, ancol ben

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit  fomic, ancol benzylic, cumen, etylaxetat, glucozơ, etylamin. Số chất trong dãy có thể tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thích hợp là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

axit axetic, anđehit  fomic, Glucozo

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn