Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinylfomat, metylacrylat, gl

Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinylfomat, metylacrylat, gl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinylfomat, metylacrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, glyxin và etanol. Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B sai .Vì có 2 chất thủy phân trong môi trường kiềm là vinylfomat, metylacrylat

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn