Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất sau: glucozơ, metyl acrylat, anilin, alanin

Cho dãy các chất sau: glucozơ, metyl acrylat, anilin, alanin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: glucozơ, metyl acrylat, anilin, alanin. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch Br2


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : glucozo ; metyl metacrylat ; anilin

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn