Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etilenglicol, glixero

Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etilenglicol, glixero

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etilenglicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3- điol. Số chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn