Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxyl

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxyl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn