Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, sac

Cho dãy các chất tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, sac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là                      


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các monosaccarit : glucozo ; fructozo

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn