Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất: Tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructuzo, sa

Cho dãy các chất: Tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructuzo, sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: Tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructuzo, saccarozo. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Monosaccarit : glucozo ; fructozo

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn