Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol).

Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol).

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn