Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO<sub>3</sub>, HCl, NaN

Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO<sub>3</sub>, HCl, NaN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn