Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các ion kim loại : K<sup>+</sup>, Ag<sup>+</sup>, Fe

Cho dãy các ion kim loại : K<sup>+</sup>, Ag<sup>+</sup>, Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các ion kim loại : K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dựa vào dãy điện hóa kim loại , từ trái sang phải thì tính khử của dạng khử giảm dần nhưng tính oxi hóa của dạng oxi hóa lại tăng dần

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn